2.Úloha: Slnečná strecha

Lokálne využívanie obnoviteľných zdrojov energie môže priniesť nie len úsporu ale aj väčšiu energetickú nezávislosť. Platí to nie len pre domácnosti. Aj škola ako je tvoja môže „vyzdobiť" svoju strechu fotovoltickými panelmi. Skúste sa zamyslieť a vypracovať krátku analýzu , či by sa vašej škole oplatilo mať slnečnú strechu, koľko panelov by sa u vás dalo nainštalovať, aké by asi boli náklady a návratnosť investície.

Čaká vás veľa práce pri hľadaní informácií, práci s dátami, údajmi, hľadaní tých správnych vzorcov pri výpočtoch a odhadov. Nezabudnite, že ide o tímovú prácu, využite to a rozdeľte si čiastkové úlohy medzi sebou.

Viac informácií hľadajte v zadaní 2. úlohy!