3.úloha:Prvý bol Edmont...

Jeho otec patrí medzi objaviteľov rádioaktivity. Mladý 19-ročný Edmont jedného dňa experimentoval v otcovom laboratóriu, zostrojil prvý fotovoltický článok a popísal fotoelektrický jav.

Viete o koho ide?

Pokúste sa vypátrať kto bol spomínaný Edmont a ako to vlastne bolo s jeho vynálezom. Ďalej popíšte aké ďalšie objavy nasledovali až sme sa dopracovali k fotovoltickým panelom, ktoré používame dnes.

Viac informácií hľadajte v zadaní 3. úlohy!