4.úloha:Slnko svieť!

Je čas využiť prvé jarné lúče slnka na poriadne experimentovanie. Začiatkom jari dostane váš tím

časovú schránku od Edmonta s fotovoltickým článkom a návodom na sériu experimentov

s ktorými potrebuje pomôcť!

Aká je účinnosť tohto fotovoltického článku? Aké poskytuje napätie, aký má výkon a čo by mohol napájať?

Pripravte si multimeter, pájkovačku, pomôcky a potom si už len želajte... slnko svieť!

Viac informácií hľadajte v zadaní 4. úlohy!