Hľadá sa energia!

8. ročník celoslovenskej súťaže nielen o energii a energetike štartuje práve teraz! Pridaj sa ešte dnes do jedinečnej súťaže pre základné školy. Hráme o ceny pre teba a tvoju školu za viac ako 3 500 €.

O súťaži

Poslaním súťaže je rozšírenie vedomostí detí a mládeže o energetike, ekológii, osvojení si zásad zodpovedného správania sa k životnému prostrediu, zvýšenie bezpečnosti detí a v neposlednom rade oživenie náplne voľného času mladej generácie.

Do sútaže sa môžu zapojiť všetci žiaci od 5. do 9. ročníka základných škôl a tried Príma až Kvarta osemročných gymnázií na Slovensku. Náročnosť súťaže je prispôsobená úrovni 2. stupňa ZŠ.

Partneri súťaže

Západoslovenská energetika a. s. chce prispieť k tomu, aby sa proces vzdelávania na Slovensku mohol zlepšovať. Kvalitné vzdelávanie vnímame ako nástroj, ktorý nám umožní rozhodovať sa zodpovedne. Vo vzťahu ku svojej komunite, spoločnosti, životnému prostrediu, vo vzťahu k energetickým a prírodným zdrojom. To sú dôvody, pre ktoré považujeme podporu vzdelávania za investíciu.