Výsledky

 Ako sa darí jednotlivým súťažným tímom počas roka, kto sa asi predstaví vo veľkom Finále a koľko bodov nazbiera TOP8 tímov?  Práve na tejto stránke nájdete už o pár týždňov priebežné výsledky 10. ročníka.

A na konci stránky nájdete okrem vyhodnotenia kategórie Najlepší tím tiež výsledky kategórie Najlepší učiteľ a Najlepšia škola za minulý ročník súťaže.


POstupový kľúč

Po vyhodnotení 4 základných súťažných úloh, postúpia priamo do finále najlepšie 2 tímy z každého regiónu (ZÁPAD, STRED, VÝCHOD). Ďalšie dva tímy, ktoré dosiahnu najviac bodov zo zvyšných tímov bez ohľadu na región získavajú divokú kartu a taktiež postupujú do finále.

Oficiálne výsledky 9.ročníka

Kategória: Najlepší tím

REALKA

(Rebeka Jurigová,  Karolína Pecková,  Alexander Oboňa)
Gymnázium Varšavská cesta, Žilina

LUINIMA

(Dominika Mališová, Ema Bordánová, Lucia Puckallerová)
ZŠ Saratovská 85, Levice

Poistky

( Soňa Budzáková, Romana Birčáková,
Pavol Zemčák)
Spojená škola D. Tatarku, Poprad

Kategória: Najlepší učiteľ

Mgr. Adriana Šimšajová

Spojená škola Dominika Tatarku, Poprad

Kategória: Najlepšia škola

Spojená škola Dominika Tatarku, Poprad

Hlavná cena v celkovej hodnote viac ako 500€:
 1x 3D tlačiareň Creality LD-002R  
1x 3D tlačiareň Creality Ender-3
 technická podpora a konzultácia