ALUMNI Klub

Súťaž Hľadá sa energia! má za sebou už 10. úspešných ročníkov. Pri tejto milej príležitosti vytvárame k súťaži ALUMNI Klub - klub bývalých súťažiacich, ktorí podľa nás najviac obohatili súťaž svojimi jedinečnými riešeniami, vedomosťami a súťaživosťou. 

Cieľom Alumni klubu je ukázať žiakom a mladej generácií pozitívne príklady a vzory, kto môže vyrásť z našich súťažiacich. A mnohí to dotiahli veru ďaleko, z čoho máme veľkú radosť.

Poďme si predstaviť prvých členov tohto klubu! 

Matej SMIEŠKO

má 16 rokov a býva vo Vysokej nad Kysucou. Bol hlavným členom tímu Elektro-mozgáči. S týmto tímom sa dostali 3x do Veľkého Finále, 1x sa im podarilo vyhrať celú súťaž. Aktuálne je študentom Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch, kde ukončuje 2.ročník. Venuje sa matematike, ktorú by chcel neskôr študovať.


Martin Gabrhel

má 17 rokov, býva v Červenom Kameni. Bol hlavným členom tímu Duracely. Rovnako Elektro-mozgáči, aj Duracely to dokázali dotiahnuť 3x do Veľkého Finále, 1x sa im podarilo vyhrať celú súťaž. Momentálne navštevuje 3. ročník gymnázia v Dubnici nad Váhom s technickým zameraním. Po dokončení strednej školy má v pláne pokračovať v štúdiu na vysokej škole v odbore spojenom s fyzikou a informatikou. Už 9 rokov sa venuje bedmintonu na profesionálnej úrovni. Vo voľnom čase aktívne programuje vo viacerých programovacích jazykoch. Venuje sa vytváraniu web stránok, alebo mobilných aplikácií.

Vlastimil Mesko

má 21 rokov, býva v Hlohovci, no najviac času trávi v Bratislave, kde aj študuje. Konkrétne na Katedre marketingovej komunikácie na Univerzite Komenského. Je dobrovoľníkom pre Trnavskú charitu, kde má na starosti správu sociálnych sietí. Vo svojom voľnom čase sa venuje návštevám koncertov, galérií či divadla a paraglidingu. S jeho tímom Atómy sa zúčastnil prvých troch ročníkov súťaže, pričom 1x sa prebojovali až do Veľkého Finále.