Webináre

Aj tento ročník súťaže bude obohatený o webináre, počas ktorých sa spolu s tímami a učiteľmi pozrieme bližšie na zadania jednotlivých súťažných úloh. Okrem iného počas webinárov budú zverejnené bonusové otázky, k jednotlivým úlohám. Za ich vyriešenie bude možné získať až 6 bodov! 

Každý súťažný tím obdrží email o termíne konania jednotlivých webinárov, ako aj link na prepojenie na ZOOM.

Webinár_1

Prvý webinár bude venovaný 1. súťažnej úlohe. Už teraz si poznačte termín: