Podmienky


Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením.

Cookies
Ak navštívite stánku, ktorá zapisuje cookies, vo vašom počítači sa vytvorí malý textový cookie súbor. Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka nemu sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho vás stránka "spozná" a ponúkne vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy, v prípade vypĺňania identifikačných údajov ponúkne doplnenie už vyplnených pri predchádzajúcich návštevách web prostredia a v nadväznosti na tieto informácie zobrazovať relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako predpokladáme by ste mohli využiť.

Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti webstránok prostredníctvom Google Analytics, Google AdSense, Gemius S.A., Hotjar, Deep.Bi, Piano Composer, interné systémy Petit Press, a.s. Etarget pre výber a personalizácie reklamy, meranie návštevnosti a úspešnosti marketingovej kampane. Pre viac informácií si prosím pozrite: stránky jednotlivých poskytovateľov týchto služieb,  (popis príjemcov je uvedený v popise v cookies lišty) viac v časti ako využívame cookies. Jedná sa o analytické nástroje, ktoré pomáhajú vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.

Právny základ spracúvania
Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka webového prostredia, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Jedným právnym základom môže byť súhlas, vás ako dotknutej osoby, a druhým, najmä pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní, bude oprávnený záujem prevádzkovateľa teda nás ponúknuť vám, čo najlepšie nastavenie služieb alebo podpory pri Vašich aktivitách v zmluvnom vzťahu s našou spoločnosťou vrátane priamej reklamy. Cielenie a personalizáciu reklám v online prostredí považujeme za náš oprávnený záujem, ktorý realizujeme tým, že sa snažíme lepšie porozumieť používateľom našich Webstránok, ktorí môžu byť prípadnými zákazníkmi našich obchodných partnerov. Rovnako chceme lepšie rozumieť trendom a očakávaniam používateľov Webstránok pri ich používaní. Dané spracúvanie môže zahŕňať napr. všeobecnú analýzu správania zákazníkov pre lepšie marketingové stratégie, rozhodnutia alebo individuálnejšiu cielenú reklamu; cielené inzerovanie produktov alebo služieb; analýza úspešnosti rôznych marketingových kampaní (napr. Google Analytics); rozdeľovanie používateľov do viacerých segmentov pre osobnejšiu priamu marketingovú komunikáciu (ak sú splnené podmienky pre priamu marketingovú komunikáciu). V súlade s recitálom 47 GDPR môžu byť účely priameho marketingu oprávneným záujmom. Ak od nás v súvislosti so spracúvaním tzv. elektronických komunikačných metadát týkajúcich sa používania Vašich zariadení alebo internetového prehliadača vyžaduje právo udelenie súhlasu (napr. pri určitých typoch cookies) umožňujeme Vám udeliť jednoznačným spôsobom informovaný súhlas. Preto vás v cookies lište žiadame o prejav vôle formou udelenia súhlasu.

Webstránky sú optimalizované na spracúvanie súborov typu cookies a/alebo prostredníctvom nich dochádza k spracúvaniu osobných údajov vás našich zákazníkov za podmienok popísaných v zásadách spracúvania osobných údajov. Aktuálne sú naše stránky optimalizované na využívanie súborov typu cookies.

Pri návštevách našich Webstránok zaznamenávame IP adresu prípadne ďalšie online informácie o vašich zariadeniach prostredníctvom súborov cookies alebo prostredníctvom webového prehliadača ktorý si sami nastavujete.,Tieto údaje môžu byť nepriamo spojiteľné s možnosťou identifikácie jednotlivého zákazníka. Zaznamenávanie IP adresy slúži primárne na zabezpečenie prenosu komunikácie, a to v trvaní nevyhnutom na tento účel, zachovanie alebo obnovenie bezpečnosti elektronických komunikačných sietí a služieb alebo na zistenie technických porúch a/alebo chýb pri prenose elektronických komunikácií, a to v trvaní nevyhnutnom na tento účel.
V prípade zákonnej povinnosti musíme poskytnúť:
tzv. údaje týkajúce sa elektronickej komunikácie, vrátane
tzv. elektronických komunikačných metadát zahŕňajúcich
IP adresu Používateľa
oprávneným orgánom verejnej moci pri plnení ich úloh a povinností podľa osobitných zákonov (napr. policajné orgány pri vyšetrovaní trestných činov) resp. pri oznamovaní skutočností týkajúcich sa podozrenia zo spáchania trestných činov.

Rovnako skúmame aj nebezpečný protiprávny obsah na našej stránke.

Aké cookies vyhodnocujeme
Session cookies - sú prechodné cookies uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení do doby než opustíte webovú stránku (stránky) a v tom okamihu sa zmažú. Takéto cookies pomáhajú webovej stránke (stránkam), aby si zapamätala informácie, keď prechádzate zo stránky na stránku, takže informácie nepotrebujete opäť zadávať alebo opakovane informácie znova vypĺňať.

Perzistentné cookies -  zostávajú uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení, aj keď opustíte webovú stránku (stránky); takéto cookies pomáhajú webovej stránke (stránkam), aby si vás pamätala, keď sa vrátite ako návštevník, pritom vás neidentifikujú ako osobu.

Na aký účel využívame cookies
Vo všeobecnosti možno rozdeliť cookies do 4 kategórií podľa funkcie:

Nevyhnutne nutné
Prevádzkové
Funkčné
Reklamné
Nevyhnutne nutné cookies vám umožňujú pohyb na webových stránkach a používanie základných funkcií ako sú zabezpečené oblasti, nákupné košíky a online platby. Tieto cookies o vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali.

S ich pomocou
si napríklad pamätáme údaje, ktoré ste zadali na objednávky, keď v rámci jednej návštevy našich webových stránok prechádzate rôznymi obrazovkami
si pamätáme tovary a služby, ktoré ste si objednali, keď sa dostanete na obrazovku platby
zisťujeme vašu totožnosť, keď sa na stránky prihlásite
zaisťujeme, aby ste na našich webových stránkach našli potrebnú službu aj v prípade, že by sme naše webové stránky nejakým spôsobom reorganizovali
Ich zakázaním nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť našej stránky.

Prevádzkové cookies - zhromažďujú informácie o tom, ako naše webové stránky používate, napr. ktoré stránky navštevujete, a či ste narazili na nejaké chyby, napríklad vo formulároch. Tieto cookies nezhromažďujú žiadne informácie, podľa ktorých by bolo možné zistiť vašu totožnosť – všetky zhromaždené údaje sú anonymné a slúžia nám iba na to, aby sme mohli prevádzku našich webových stránok optimalizovať a vedeli, čo našich používateľov zaujíma a týmto spôsobom zistiť, ako bola naša reklama efektívna.

S ich pomocou
získavame štatistické údaje o tom, ako sa naše webové stránky používajú
zisťujeme efektivitu našej reklamy (Pozor! Tieto informácie NEPOUŽÍVAME na to, aby sme vám posielali našu reklamu v prípade, že navštívite iné stránky)
poskytujeme našim partnerom informácie, že ich webové stránky navštívil taktiež jeden z našich návštevníkov. Sem napríklad patria údaje o zakúpenom produkte. Na základe týchto informácií môžu partneri svoje stránky vylepšovať, ale používanie týchto informácií k následnej reklame majú prísne zakázané
môžeme zachytiť prípadné chyby a ich odstránením stránky skvalitňovať
testujeme rôzne koncepcie našich webových stránok
Ich zakázaním nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť našej stránky.

Funkčné cookies -  slúžia k poskytovaniu služieb alebo zapamätanie nastavení s cieľom zaistenia maximálneho komfortu pri vašej návšteve.

S ich pomocou
si pamätáme, aké nastavenie ste si zvolili, napríklad grafický vzhľad, veľkosť textu, predvoľby a farby
si pamätáme, či sme sa vás už pýtali, či chcete vyplniť anketu (a nemusíme vás touto otázkou obťažovať druhýkrát)
vám môžeme ponúknuť podporu vo forme proaktívnych chatovacích relácií
zistíte, či ste k našim webovým stránkam prihlásený
môžeme vaše údaje poskytnúť našim partnerom, ktorí vám potom môžu prostredníctvom našich webových stránok ponúkať svoje služby. Údaje budú slúžiť výlučne na poskytovanie služieb, produktov alebo funkcií, na nič iné
Reklamné cookies - sú napojené na služby poskytované inými firmami, napríklad ikony „Páči sa mi to“ a „Zdielať“. Tieto služby poskytuje iná firma v náväznosti na to, že ste navštívili naše webové stránky.

S ich pomocou
vás môžeme prepojiť na sociálne siete, ako je Facebook, a na základe údajov o vašej návšteve potom budete dostávať reklamu z iných webových stránok
môžeme poskytovať údaje o vašej návšteve reklamným agentúram, ktoré vám potom budú zasielať reklamy, ktoré by vás mohli zaujímať
Aké údaje o Vás môžeme vyhodnocovať

Informácie o vašej návšteve nášho web sídla (stránky www)

Informácie o IP adrese pripojenia, odtlačok prehliadača

Informácie o vašej aktivite

Prostredníctvom nástrojov tretích strán, ktoré sú na našich webových lokalitách používame najmä nasledujúce cookies:

Názov Účel používania
Google AdWords: Zabezpečuje priebeh reklamnej kampane a následný remarketing na používateľov webstránok. Pre viac informácií si prosím prezrite: linky na konci textu Facebook SDK / Facebook Pixel Možnosť prihlásenia sa do predplatiteľských funkcií prostredníctvom vášho účtu na Facebooku. Identifikácia v rámci reklamnej siete Facebook, opätovné cielenie reklamy na základe akcie používateľa (remarketing) Pre viac informácií si prosím prezrite Podmienky: link na konci textu.
Google Analytics: Jedná sa najmä  o používanie cookies pre potreby zostavovania štatistických prehľadov o používaní a návštevnosti našich webstránok. Pre viac informácií Podmienky Google linky je uvedená na konci textu. First party cookies Slúžia na bezpečnostné účely a tiež aj na schopnosť vedieť preukázať udelenie súhlasu so spracúvaním cookies.
Databázové logy: Slúžia na zablokovanie prístupu na našich Webstránkach a na prevenciu voči podvodnému konaniu. Server side logs Slúžia na analýzu chýb aplikácie a na interné bezpečnostné účely. Etarget Výber a personalizácie reklamy, meranie návštevnosti a úspešnosti marketingovej kampane. Pre viac informácií si prosím pozrite: https://www.etarget.sk/
Google Adalytics: Táto služba od Google Inc. je analytický nástroj, ktorý ukladaním informácií do súborov cookie umožňuje generovať štatistické výstupy o návštevnosti našich webových lokalít. Táto Funkcionalita nie je nevyhnutá pre prehliadanie a slúži nám na monitoring prevádzky webovej lokality a jej zlepšovanie. Pri využívaní Google Analytics nespracúvame žiadne osobné údaje a ani iné identifikátory využiteľné na nepriamu identifikáciu (napr. IP adresu) dotknutých osôb. To však neznamená, že týmto spôsobom nedochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov spoločnosťou Google Inc., ktorá je prevádzkovateľom služby Google Analytics. Hlavný súbor cookie, ktorý používa služba Google Analytics, je súbor__ga. Viac o typoch cookies, ktoré používa Google Inc. sa môžete v podmienkych likn uvedený na konci textu. Okrem vytvárania prehľadov o štatistikách využitia našich webových stránok je možné službu Google Analytics spoločne s niektorými súbormi cookie pre reklamy použiť na zobrazovanie relevantnejších reklám od Google Inc. ako aj na meranie interakcií so zobrazovanými reklamami od Google Inc. Google Analytics na analýzu Vášho správania na našich webových stránkach tiež využívame súbory typu cookies, ktoré sa ukladajú v zariadení koncového používateľa webovej stránky (počítač, tablet, smartfón).
Google anonymizuje časť IP adresy viažucej sa k zariadeniu koncového používateľa našej webovej stránky ihneď pri jej získavaní, čím sa posilňuje ochrana Vášho súkromia.

Google Inc. využíva informácie získané počas používania našej webovej stránky, aby vyhodnotil Vaše používanie našej webovej stránky, vystavil nám reporty o aktivitách na našej webovej stránke a poskytol nám ďalšie služby spojené s používaním našich webových stránok a používaním internetu.

Tomuto spracúvaniu údajov službou Google Analytics je možné zabrániť v Podmienkach ochrany súkromia, link na konci textu v časti (Software kit development)

V prípade, ak sa prihlasujete do našich služieb cez Facebook dochádza k tomu, že Facebook pre nás ako náš sprostredkovateľ spracúva Vaše osobné údaje. Facebooku môžu používať cookies, webové objekty beacon a iné technológie ukladania na zhromažďovanie a prijímanie informácií z našich webov a iných miest na internete a používať takéto informácie na poskytovanie meracích služieb a zacielenie reklám. Ak s tým nesúhlasíte môžete voči tomu namietať alebo môžete zablokovať spracúvanie súborov cookies.

Sociálne siete: Predpokladáme, že ste sa oboznámili s podmienkami používania a využívaním jednotlivých sociálnych sietí. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov alebo profilov našich klientov. Máme iba všeobecné administrátorské oprávnenia pri spracúvaní vašich osobných údajov cez naše profily zriadené na sociálnych sieťach. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvane poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (ako Facebook) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete v nižšie uvedenom popise konkrétnych služieb, ktoré môže využívať pri profesionálnom používaní sociálnych sietí.

Facebook: Na našej webovej stránke sú integrované doplnky pre sociálne médiá („doplnky“) sociálnej siete Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Sú označené logom Facebook, alebo tlačidlom „like“ („páči sa mi“) na webovej stránke. Pri návšteve našej webovej stránky dostane Facebook informácie, že ste navštívili webovú stránku so svojou IP adresou. Ak kliknete na tlačidlo „like“ (páči sa mi) alebo na ikonu Facebooku dostupnú na našom webe, pričom ste súčasne prihlásení a/alebo registrovaní k svojmu účtu na Facebooku, obsah webovej stránky sa presmeruje na váš profil na Facebooku. Následne môže Facebook vašu návštevu webovej stránky priradiť k vášmu používateľskému účtu. Prenos údajov sa uskutočňuje bez ohľadu na to, či máte účet na Facebooku alebo nie.

Upozorňujeme, že pri využívanie nášho webu nemá žiadny vplyv na zisťované údaje a procesy spracúvania údajov, a taktiež nám nie je známy celkový rozsah zisťovaných údajov, účel spracúvania resp. lehoty uloženia týchto údajov. Facebook ukladá získané údaje o vás ako užívateľské profily a používa ich na vlastné účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo prispôsobenie svojich služieb a nástrojom registrovaným používateľom. Takéto hodnotenie sa vykonáva najmä s cieľom informovať ostatných používateľov Facebooku o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte nárok vzniesť námietku voči vytváraniu takýchto používateľských profilov, pričom s námietkou sa musíte obrátiť na spoločnosť Facebook.

Viac informácií o účele a rozsahu zisťovania a spracovania údajov prostredníctvom spoločnosti Facebook získate vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook .

Pri správe našich používateľských profilov zriadených na sociálnej sieti Facebook tiež môže dochádzať k spracúvaniu Vašich osobných údajov na štatistické účely. Pri návšteve našich profilov zriadených na Facebooku zaznamenáva Facebook okrem iného Vašu internetovú IP-adresu, ako aj ďalšie informácie, ktoré sa nachádzajú na Vašom počítači vo forme „cookies“. Tieto informácie slúžia na to, aby nám ako prevádzkovateľom stránok Facebooku poskytli štatistické informácie o používaní facebookovej stránky.

Bližšie informácie o týchto štatistických informáciách („insights“) nájdete na linke na konci textu. Pri tomto spracúvaní vystupujeme s Facebookom ako spoloční prevádzkovatelia, pričom základné prvky dohody spoločných prevádzkovateľov linka je rovnako uvedená na konci textu.

 Informujeme Vás tiež o tom, že môžeme využívať služby poskytované spoločnosťou Facebook Ireland Limited so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko, ktoré sú označené ako „data file custom audiences“ – správa publika pre realizovanie reklamných kampaní, pričom môže dochádzať k spájaniu nami spracúvaných údajov s osobnými údajmi spracúvanými v databázach Facebooku a „ measurment and analytics“, v rámci ktorej Facebook spracúva v našom mene osobné údaje s cieľom merať výkonnosť a dosah našich reklamných kampaní a poskytovať nám prehľady používateľov, ktorí videli a reagovali na náš reklamný obsah. K tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov teda môže dôjsť v prípade, ak v rámci používania Vášho používateľského profilu zriadeného na Facebooku budete vykonávať interakcie s našim reklamným obsahom alebo s našimi webstránkami. V takýchto prípadoch využívame spoločnosť Facebook ako sprostredkovateľa, pričom sa na spracúvanie Vašich osobných údajov uplatňujú nasledovné právne záruky: facebook.com/legal/terms/businesstools,facebook.com/legal/terms/dataprocessing. V prípade, ak Vám vyššie vysvetlené spracúvanie osobných údajov prekáža môžete voči nemu namietať alebo môžete využiť aj dostupné samoregulačné nástroje vyvinuté pre sektor online marketingu, ktoré sú dostupné na aboutads.info/choices a youronlinechoices.eu. Tieto online dostupné nástroje Vám umožnia vo Vašom prehliadači automatizovane identifikovať digitálne identifikátory tretích strán (vrátane tých od Facebooku) a vymazať ich, čím zamedzíte aj prípadnému spracúvaniu Vašich osobných údajov.

Automatizované rozhodovanie a Profilovanie
V našom prostredí nedochádza k spájaniu vyššie uvedených aktivít s vašou osobou a teda automatizované spracúvanie nemá dopady na vaše práva a slobody. Rovnako pri spracúvaní vašich údajov nedochádza k profilovaniu.

Ako skontrolovať nastavenie cookies
Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.

Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Cookies sú užitočné, pokiaľ ich majitelia stránok nezneužijú na nepovolený zber údajov. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho disku vymazávať. V niektorých prípadoch môže dôjsť k nekorektnému zápisu informácií Cookies a teda k problému s prihlásením sa napr. do našich internetových aplikácii (príklad www). Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných Cookies nájdete nižšie.

Ako vymazať Cookies
Cookies si môžete vymazať priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Postupy sa líšia v závislosti na tom, aký prehliadač používate. 

Vaše údaje neprenášame do tretích krajín mimo EÚ a EEA.

Ako dlho budeme uchovávať údaje z prehliadania

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch. Na účel vašej ochrany môžete kedykoľvek podať podnet na Dozorný orgán SR, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR prostredníctvom dataprotection.gov.sk.

Odvolanie súhlasu
V prípade ak spracúvame vaše údaje na základe vášho súhlasu je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo namietať podaním podnetu na našich miestach kontaktu alebo zaslaním podnetu na kontaktný bod uvedený v časti Kontaktné údaje. Zmeniť nastavenie cookies, prípadne odvolať už udelený súhlas v našej cookie lište môžete tu.

Kontaktné údaje
Ak by ste sa chceli skontaktovať alebo mali pripomienky pre našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov v súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na sutaz@hladasaenergia.sk alebo prostredníctvom pošty na adresu OZ NOW, Mládežnícka 1500/38, 934 05 Levice.

Užitočné linky
Zásady ochrany osobných údajov Google
Google Analytics
Google AdWords  
Zásady ochrany osobných údajov iBillboard adserver           
Facebook Vyhlásenie o ochrane súkromia
Facebook Insigts
Facebook podmienky spoločných prevádzkovateľov
Samoregulácia online sveta