Učiteľská sekcia

V tejto sekcii nájdú  učitelia bezplatné vzdelávacie podklady a pomôcky k predchádzajúcemu projektu Energia zblízka.

Podklady sú rozdelené podľa cieľovej skupiny žiakov na 4 sekcie – Energia doma, Energia v meste, Energia v krajine a Energia vo svete. Ku každej sekcii je k dispozícii balíček učiteľskej príručky, informačných listov a pracovných hárkov.

Ideálne študijné materiály aj pre online výučbu počas korony, čo poviete?

Energia Doma

Časť Energia doma je určená pre žiakov prvého a druhého ročníka základných škôl. Časť Energia doma sa venuje štyrom hlavným témam:
A. Čo je energia? – Žiaci sa dozvedia, čo je to energia a čo všetko môže byť zdrojom energie.
B. Využitie energie –Žiaci majú objaviť veci v domácnosti, ktoré potrebujú energiu, a zistia, ako energia funguje a odkiaľ pochádza. Dozvedia sa tiež, aký rozdiel je medzi obnoviteľnými a neobnoviteľnými zdrojmi energie a ako si môžu vyrobiť jednoduchý elektrický obvod.
C. Plytvanie energiou – Žiaci preskúmajú, ako by vyzeral jeden deň bez energie a budú hľadať spôsoby, ako sa dá zabrániť jej plytvaniu.
D. Bezpečnosť – Žiaci sa stanú Superhrdinami, ktorí majú ochrániť ostatných pred nebezpečenstvom, ktoré na nich číha v kuchyni. Hľadajú veci, ktoré ohrozujú bezpečnosť, a následne sa dozvedia, ako sa dajú napraviť.

Energia v meste

Časť Energia v meste je určená pre žiakov druhého až šiesteho ročníka základných škôl. Venuje sa štyrom hlavným témam:
A. Elektrická energia – žiaci budú spoznávať veci, ktoré potrebujú elektrinu, a dozvedia sa, ako sa elektrina vyrába a ako sa dostane do domácnosti.
B. Energia a životné prostredie – žiaci preskúmajú ako rôzne zdroje energie vplývajú na životné prostredie, napríklad ako spaľovanie fosílnych palív prispieva ku globálnemu otepľovaniu.
C. Úspora energie – žiaci sa dozvedia, prečo je dôležité neplytvať energiou a ako sa ňou dá šetriť.
D. Bezpečnosť – žiaci sa naučia zásady bezpečného zaobchádzania s elektrinou.

energia v krajine

Časť Energia v krajine je určená pre žiakov šiesteho a siedmeho ročníka  základných škôl. Energia v krajine žiakom umožní skúmať nasledujúcu otázku: „Môže Slovensko fungovať na obnoviteľných zdrojoch?
Obsahuje pracovné hárky:
1: Energetická spoločnosť: Obchodovanie s elektrinou
2: Uhlíkové impérium: Hodnotenie spotreby v domácnosti
3: Vláda: Tri uhly pohľadu
4: Ekológ: Začína tu byť dusno
5: Vlastník nehnuteľnosti: Energeticky efektívne bývanie

energia vo svete

Časť Energia vo svete je určená pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl. Energia zblízka prináša žiakom pohľad na energiu z národnej aj globálnej perspektívy. Umožňuje im skúmať hlavné otázky budúcnosti našej planéty a prepájať ich s individuálnymi činnosťami a záväzkami. 
Tvorí ju 6 šesť častí:
• Obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie
• Z malého veľké
• Klimatické zmeny
• Využitie energie
• Jadrová budúcnosť?
• Premeny energie
• Distribúcia energie
Energia vo svete v časti Globálny manažment energie umožňuje žiakom zahrať sa na správcov svetovej energie  a rozhodovať o využití rôznych druhov energie počas nasledujúcej dekády. Žiaci pritom musia brať do úvahy rôzne energetické zdroje a názory ľudí.