1.úloha: Nevyspytateľný rok 2020

Rok 2020 si budeme ešte dlho pamätať. Nielen kvôli domácej výučbe a netradičnému vysvedčeniu. Malý vírus napáchal škody obrovských rozmerov a asi na dlhú dobu zmenil naše vnímanie sveta.

Nájdeme však v čase pandémie aj pozitívne udalosti a zmeny? Čo znamenal svetový „lockdown“ vo svete energetiky? Aký vplyv mala pandémia na produkciu emisií? Spomalilo sa globálne otepľovanie? Aké nové technológie sa začali zavádzať?

Vieme sa poučiť z vlastných skúseností/chýb?

Zadanie (max.3x10b)

Vašou úlohou je spracovať tému pandémie spôsobenej koronavírusom v 3 prezentáciách. Členovia tímu si medzi sobou rozdelia 3 tematické okruhy -Emisie v roku 2020, Nové technológie, Nové vedomosti. Každý člen vypracuje na zvolený okruh prezentáciu v rozsahu max. 10 slidov.
Pomocné otázky pre tematické okruhy:
Emisie v roku 2020
Aký vplyv má pandémia na svetovú produkciu emisií, narástli alebo naopak klesli? Prečo sa tak stalo? V akých odvetviach je najviditeľnejšia zmena? Priemysel? Doprava? A ako je to na Slovensku?
Nové technológie
Akými technológiami bojujeme proti zmenám zapríčinením koronavírusom? Aké nové technológie nastupujú v energetike a priemysle? Zrýchlila pandémia prechod na nízkouhlíkové technológie? Prečo? A aké nové technológie prichádzajú na Slovensko?
Nové vedomosti
Čo nové nás pandémia naučila? Ako a v čom sme sa jej dokázali prispôsobiť? Ktorá krajina zvláda pandémiu najlepšie? Prečo? A ako je na tom Slovensko?

Bonus (max.6b)

Vyberte a stručne popíšte v prezentácií podľa vás 5 najväčších udalostí za posledných 100 rokov, ktoré ovplyvnili svet z hľadiska klimatickej zmeny.

Body za Rýchlosť (max.4b)

Ak nám pošlete vaše riešenia 1. úlohy najneskôr do 31. 1. 2O21 do 23:59 získate 4 body navyše!
alebo
ak nám pošlete vaše riešenia 1. úlohy najneskôr do 31. 3. 2O21 do 23:59 získate 2 body navyše

Hodnotenie

Za riešenie 1. úlohy môžete získať maximálne 40 bodov. 30 bodov môžete získať za 3 prezentácie, 6 bodov za spracovanie bonuovej úlohy a 4 body za rýchle vyriešenie úlohy.

Vaše riešenie bude hodnotíť odborná komisia. Riešenie bude posúdzované v 3 rovinách:
a) teoretická (obsahové a odborné spracovanie získaných informácií);
b) praktická (spôsob, akým sa súťažný tím pokúsil danú úlohu vyriešiť, technicky zrealizovať, úroveň tímovej spolupráce);
c) prezentačná (spôsob a spracovanie riešenia – video, fotografie, prezentácia, výtvarné dielo, báseň...).

Ako poslať riešenie

Riešenie tejto úlohy vypracujte ako prezentáciu napr. v Powerpointe alebo inom programe na tvorbu prezentácií. Riešenie nám pošlite mailom na sutaz@hladasaenergia.sk