1.úloha: Lacná €lektrina?

Kríza, elektrina a hlavne jej cena sa stala každodennou témou dňa. V minulosti sci-fi, no v toto leto sa nakrátko elektrina predávala za neuveriteľných 1 000 € za 1 MWh . Pre porovnanie, pár rokov dozadu to nebolo ani 50 €.

Pustite sa do pátrania získajte informácie čo všetko ovplyvňuje cenu elektriny, prečo sa podarilo prekročiť hranicu 1 000 €/MWh a ako to vyzerá na trhu s elektrinou teraz.

Ako bojuje s vysokými cenami elektriny Slovensko, vaša škola, tvoja domácnosť?

Zadanie (max.20+10b)

Vašou úlohou je spracovať tému ceny elektriny na svetových trhoch vo forme prezentácie.
- skúste zistiť čo všetko ovplyvňuje cenu elektriny a ako sa obchoduje;
- popíšte prečo podľa vás cena elektriny prekročila cenu 1 000 €/MWh a porovnajte to s aktuálnou cenou dnes;

- ovplyvnili vysoké ceny tvoju školu, tvoju domácnosť a ako prípadne "bojujete" s vysokými cenami elektriny;
- na záver skúste vysloviť prognózu, aká by mohla byť cena elektriny na konci roka 2023 a čo bude ovplyvňovať jej cenu. 


TIP: Snažte sa pracovať s dôveryhodnými zdrojmi informácií, uprednostňujte overené zdroje a fakty podložené overiteľnými dátami.


Vo videu (získať môžete max. 10 bodov) sa pokúste vtipne ukázať ako si predstavujete lacnú a drahú elektrinu. Vašej fantázií brániť nebudeme :)

Otázky k úlohe?

Bonusové body (max.6b)

V prezentácií popíšte aké opatrenia sa zaviedli na Slovensku v boji proti vysokým cenám elektriny.

Body za Rýchlosť (max.4b)

Ak nám pošlete vaše riešenia 1. úlohy najneskôr do 31. 1. 2O23 do 23:59 získate 4 body navyše!
alebo
ak nám pošlete vaše riešenia 1. úlohy najneskôr do 28. 2. 2O23 do 23:59 získate 2 body navyše

Hodnotenie

Za riešenie 1. úlohy môžete získať maximálne 40 bodov. 20 bodov môžete získať za prezentáciu 10 bodov za video, 6 bodov za spracovanie bonuovej úlohy a 4 body za rýchle vyriešenie úlohy.

Vaše riešenie bude hodnotíť odborná komisia. Riešenie bude posúdzované v 3 rovinách:
a) teoretická (obsahové a odborné spracovanie získaných informácií);
b) praktická (spôsob, akým sa súťažný tím pokúsil danú úlohu vyriešiť, technicky zrealizovať, úroveň tímovej spolupráce);
c) prezentačná (spôsob a spracovanie riešenia – video, fotografie, prezentácia, výtvarné dielo, báseň...).

Ako poslať riešenie

Riešenie tejto úlohy vypracujte ako prezentáciu (napr. v Powerpointe alebo inom programe na tvorbu prezentácií) a max. 30 sekundové video

Riešenie nám pošlite mailom na sutaz@hladasaenergia.sk, alebo nám nahrajte na náš Dropbox cez email, ktorý pošleme každému registrovanému tímu.