1.úloha: Svetová výstava

Expo, alebo Svetová výstava je veľká medzinárodná výstava priemyslu a kultúry jednotlivých krajín, ktorá sa koná v období po niekoľkých rokoch už od polovice 19. storočia.
Hlavná téma Expo Dubaj "Spájanie myšlienok, vytváranie budúcnosti"  ("Connecting Minds Creating the Future") je symbolom inovácie a progresu.
Medzi 192 zastúpenými krajinami nechýba ani Slovensko. Aké zaujímavé exponáty ukrýva náš pavilón?

Zadanie (max.20+10b)

Vašou úlohou je spracovať tému Svetovej výstavy a slovenského pavilónu do prezentácie v rozsahu max. 15 slidov a max. 30 sekundové video, kde predstavíte náš pavilón.

V prezentácií (získať môžete max. 20 bodov) sa zamerajte najmä na technologické exponáty, ktoré úkrýva náš pavilón. Pokúste sa vlastnými slovami vysvetliť ako fungujú.

Vo videu (získať môžete max. 10 bodov) sa pokúste predstaviť slovenský pavilón tak, aby ste prilákali aj zahraničných návštevníkov. Ak si trúfate, video môže byť v angličtine :)

Otázky k úlohe?

Bonusové body (max.6b)

V prezentácií navrhnite 1 ďalší slovenský technologický vynález/výrobok, ktorý by ste určite umiestnili do slovenského pavilónu.

Body za Rýchlosť (max.4b)

Ak nám pošlete vaše riešenia 1. úlohy najneskôr do 28. 2. 2O22 do 23:59 získate 4 body navyše!
alebo
ak nám pošlete vaše riešenia 1. úlohy najneskôr do 31. 3. 2O22 do 23:59 získate 2 body navyše

Hodnotenie

Za riešenie 1. úlohy môžete získať maximálne 40 bodov. 20 bodov môžete získať za prezentáciu 10 bodov za video, 6 bodov za spracovanie bonuovej úlohy a 4 body za rýchle vyriešenie úlohy.

Vaše riešenie bude hodnotíť odborná komisia. Riešenie bude posúdzované v 3 rovinách:
a) teoretická (obsahové a odborné spracovanie získaných informácií);
b) praktická (spôsob, akým sa súťažný tím pokúsil danú úlohu vyriešiť, technicky zrealizovať, úroveň tímovej spolupráce);
c) prezentačná (spôsob a spracovanie riešenia – video, fotografie, prezentácia, výtvarné dielo, báseň...).

Ako poslať riešenie

Riešenie tejto úlohy vypracujte ako prezentáciu (napr. v Powerpointe alebo inom programe na tvorbu prezentácií) a 20 sekundové video. 

Riešenie nám pošlite mailom na sutaz@hladasaenergia.sk, alebo nám nahrajte na náš Dropbox cez email, ktorý pošleme každému registrovanému tímu.