1.úloha: NIEčo sa končí...

Jedna z našich elektrární vyrába elektrickú energiu už od roku 1953. Tento rok teda oslavuje úctyhodných 70 rokov prevádzky. Spaľovaním hnedého uhlia vyrába elektrinu, zabezpečuje aj dodávku horúcej vody na vykurovanie Prievidze, Novák, Zemianskych Kostoľan a aj pre ďalšie dôležité priemyselné podniky v okolí.

Keďže ťažba hnedého uhlia v tejto lokalite končí, končí aj samotný príbeh elektrárne Nováky.

Tento príbeh ale nemusí byť smutný. Môže predstavovať nový začiatok a nové zelené príležitosti pre celý región hornej Nitry...

Zadanie (max.20+10b)

Vašou úlohou je spracovať tému elektrárne Nováky, jej históriu, súčasnosť aj budúcnosť vo forme prezentácie (max. 20 bodov).
- popíšte ako jej činnosť súvisí s ťažbou hnedého uhlia v danom regióne;
- prečo sa ukončuje ťažba hnedého uhlia;

- aké sú plusy/mínusy tejto elektrárne a ťažby z pohľadu regiónu, Slovenska, teba samotného;
- aké projekty sa plánujú s týmto regiónom po ukončení prevádzky elektrárne,


TIP: Skúste navrhnúť aj vlastné nové príležitosti pre tento región. Pri riešení úlohy sa snažte pracovať s dôveryhodnými zdrojmi informácií, uprednostňujte overené zdroje a fakty podložené overiteľnými dátami.


Vytvorte vlastnú ilustráciu/obrázok (max. 10 bodov) na ktorej porovnáte minulosť a budúcnosť elektrárne Nováky ako aj celého regiónu. Vašej fantázií brániť nebudeme :)

Otázky k úlohe?

Ak ti nie je niečo jasné zo zadania a máš otázky, neváhaj nás kontaktovať cez naše sociálne siete!

Bonusové body (max.6b)

Ak chceš získať bonusové body, zúčastni sa nášho webinára k tejto úlohe. Viac o webinároch ako aj o ich termínoch nájdeš tu:

Body za Rýchlosť (max.4b)

Ak nám pošlete vaše riešenia 1. úlohy najneskôr do 31. 1. 2O24 do 23:59 získate 4 body navyše!
alebo
ak nám pošlete vaše riešenia 1. úlohy najneskôr do 3. 3. 2O24 do 23:59 získate 2 body navyše

Hodnotenie

Za riešenie 1. úlohy môžete získať maximálne 40 bodov. 20 bodov môžete získať za prezentáciu 10 bodov za vašu ilustráciu, 6 bodov za spracovanie bonusovej úlohy a 4 body za rýchle vyriešenie úlohy.

Vaše riešenie bude hodnotíť odborná komisia. Riešenie bude posúdzované v 3 rovinách:
a) teoretická (obsahové a odborné spracovanie získaných informácií v prezentácii);
b) praktická (spracovanie  plánovaných projektov a vlastných návrhov príležitostí ako využiť región, spracovanie prezentácie);
c) prezentačná (spôsob a spracovanie riešenia – výtvarné dielo, ilustrácia).

Ako poslať riešenie

Riešenie tejto úlohy vypracujte ako prezentáciu (napr. v Powerpointe alebo inom programe na tvorbu prezentácií) a ilustráciu (ručné alebo digitálne dielo). 

Riešenie nám pošlite mailom na sutaz@hladasaenergia.sk, alebo nám nahrajte na náš Dropbox cez email, ktorý pošleme každému registrovanému tímu.