2.Úloha: Slnečná strecha

Lokálne využívanie obnoviteľných zdrojov energie môže priniesť nie len úsporu ale aj väčšiu energetickú nezávislosť. Platí to nie len pre domácnosti. Aj škola ako je tvoja môže vyzdobiť" svoju strechu fotovoltickými panelmi.

Skúste sa zamyslieť a vypracovať krátku analýzu, či by sa vašej škole oplatilo mať slnečnú strechu, koľko panelov by sa u vás dalo nainštalovať, aké by asi boli náklady a návratnosť investície.

Skonzultujte s nami vašu analýzu a na záver ju pošlite na vedenie školy.

Zadanie (max.30b)

Vašou úlohou bude pripraviť vlastný projekt fotovoltickej (FVE) elektrárne pre strechu vašej školy. Úlohu spracujte vo forme prezentácie. Prezentácia môže byť rozšírená aj o vaše vlastné video o projekte, prípadne ďalšie materiály (nákresy, výpočty).

V prvom rade budete musieť zistiť aká je približne ročná spotreba elektriny vašej školy a na čo všetko škola využíva elektrinu (svietenie, bežné elektrické spotrebiče, ohrev vody, kúrenie, a i.)

Potom sa pustite do posúdenia budovy vašej školy, ako je budova orientovaná voči svetovým stranám, koľko je vo vašom meste/obci priemerne slnečných dní v roku. Na ktorú plochu budovy (šikmá alebo plochá strecha) prípadne pozemku by bolo možné umiestniť fotovoltické panely? Aká veľká je táto plocha? Koľko panelov sa na ňu zmestí? Aké panely použiť?

Pokračujte výpočtami. Koľko kWh by takáto elektráreň vedela vyrobiť za 1 rok? Koľko je to % z ročnej spotreby školy a koľko € by tak škola ročne ušetrila?

Nakoniec skúste odhadnúť cenu investície. Koľko € by takáto elektráreň stála? Aké ďalšie komponenty okrem fotovoltických panelov potrebuje FVE elektráreň na správne fungovanie?

Čaká vás veľa práce pri hľadaní informácií, práci s dátami, údajmi, hľadaní tých správnych vzorcov pri výpočtoch a odhadov. Nezabudnite, že ide o tímovú prácu, využite to a rozdeľte si čiastkové úlohy medzi sebou.

TIP: Nezabudnite popísať všetky výpočty a postup ako ste sa dopracovali k číselným údajom, odporúčame uvádzať aj všetky informačné zdroje, z ktorých ste vychádzali pri výpočtoch.

OTÁZKY K ÚLOHE?

Bonus (max.6b)

Skúste vypočítať aká by bola návratnosť investície FVE elektrárne pre vašu školu, tzn. za koľko mesiacov (rokov) by škola vďaka FVE elektrárni ušetrila toľko, koľko je celá investícia. Popíšte či by bolo pre školu výhodnejšie využiť batériu na uskladnenie vyrobenej elektriny alebo službu virtuálnej batérie.

Body za Rýchlosť (max.4b)

Ak nám pošlete vaše riešenia 2. úlohy najneskôr do 31. 3. 2O23 do 23:59 získate 4 body navyše
alebo 
ak nám pošlete vaše riešenia 2. úlohy najneskôr do 30. 4. 2O23 do 23:59 získate 2 body navyše

Hodnotenie

Za riešenie 2. úlohy môžete získať maximálne 40 bodov. 30 bodov môžete získať za prezentáciu projektu vrátane výpočtov, 6 bodov za splnenie bonusovej úlohy a 4 body za rýchle vyriešenie úlohy.

Vaše riešenie bude hodnotiť odborná komisia. Riešenie bude posúdzované v 3 rovinách:
a) teoretická (naštudovanie problematiky, práca s informáciami, výpočty);
b) praktická (návrh a umiestnenie FVE elektrárne);
c) prezentačná (spracovanie prezentácie a videa o projekte).

Ako poslať riešenie

Riešenie tejto úlohy vypracujte ako video. Riešenie nám pošlite mailom na sutaz@hladasaenergia.sk. V prípade väčšieho súboru ako 25 MB prosím použite napr. Google Drive, uloz.to, úschovňu, wetransfer alebo podobné cloudové stránky na zdieľanie súborov.