2.Úloha:28 dní

V minulom ročníku súťažné tímy navrhovali opatrenia pre Slovensko, aby sa mohlo stať do roku 2050 uhlíkovo neutrálnym. Veľa tímov sa zhodlo, že ak ostaneme nečinní, klimatická zmena bude nezvratná. V prípade klimatickej zmeny platí jednoduché pravidlo. Treba začať od seba.

Navrhnite si a overte na sebe motivačný 28-dňoví program ako začať bojovať proti klimatickej kríze z vašej vlastnej detskej izby. Natočte o tom krátky dokument vašej cesty za zmenou ako inšpiráciu pre svojich rovesníkov, rodinu a priateľov. 

POZOR: Táto úloha je opäť aj individuálna. Každý člen tímu musí natočiť video, pričom na konci sa sčítajú body za 3 videá a udelia body pre celý tím. Najlepšie video získa ŠPECIÁLNU CENU!

Zadanie (max.3x10b)

Ako sa vraví „Všetko zlé je na niečo dobré“, tak nám v prípade klimatickej krízy celosvetová pandémia koronavírusu prináša aj pozitívne aspekty. Znížená mobilita obyvateľstva, znižuje využívanie fosílnych palív v osobnej doprave a znižuje tak neustály prírastok CO2 v atmosfére. V tejto úlohe sa preto vyhneme témam osobnej dopravy.


Druhá úloha je postavená na reálnom overení ako začať bojovať proti klimatickej kríze z vašej vlastnej detskej izby, či domácnosti. Aby bol váš prínos skutočne relevantný, rozpracovali sme pre vás 1 tému, ktorá sa dá zrealizovať a bude prospešná aj v prípade lockdownu. Tejto téme sa budete venovať celé 4 týždne, ale ak by vám to nesadlo, resp. už poctivo doma recyklujete a nemáte skoro žiadny zmesový odpad, tak ponúkame možnosť rozpracovať si vlastnú tému

Podmienkou je, že nám vopred pošlete krátky náčrt toho, čo by ste chceli robiť, aký máte cieľ pre výzvu a aký je momentálny prínos pre spoločnosť. Vašu tému posúdime a ak bude stáť za to, môžete sa do toho pustiť! Neschválené nové témy nebudeme akceptovať a ani hodnotiť.

Pri výbere témy prosím zvážte, aby vaša téma bola pre vás skutočnou výzvou, teda, že skutočne dospejete k nejakej zmene. Práve to bude jedno z kritérií nášho hodnotenia.

HLAVnÁ TÉMA: SEPAROVANIE ODPADU

Viete skutočne správne separovať odpad? Nedávate do zmesového odpadu skutočne nič, čo by sa dalo recyklovať? Koľko kg zmesového odpadu vyhodí vaša rodina za týždeň? Bežný Slovák vyprodukuje za rok v priemere 427 kg odpadu (to je viac ako 2,33 ton pre celé SR), z ktorého sa zrecykluje približne 38%, pričom 40% komunálneho odpadu tvorí odpad, ktorý mohol byť vytriedený a zhodnotený. Ďalších 45% mohlo byť skompostovaných.

Poznáš 5R?

REFUSE  REDUCE  REUSE  RECycle  rot

 

Tipy Ako na to

Alchýmia odpadu

Viete ako správne odpad triediť a ako mu predchádzať? Inštitút cirkulárnej ekonomiky v spolupráci s Naturpack vytvorili 5 variantov triedenia odpadu, ktoré sa na Slovensku vyskytujú. Stiahnite si ten, ktorý platí na území vašej samosprávy v časti Alchýmia odpadu pre všetky mestá a obce na Slovensku na stránke https://www.incien.sk/publikacie/.

CIEľ 28-dňovej výzvy

Správne recyklovať odpad tak, aby ste na konci každého zo 4 týždňov vyhodili do zmesného komunálneho odpadu len 1 kg odpadu za celú vašu domácnosť (max. 5 kg za celé 4 týždne). Je to skutočne výzva, ale veríme, že to dokážete. Nezabudnite, že ak triedite aj bioodpad (do kontajnerov na bioodpad alebo kompostujete) a nevyhadzujete zvyšky jedla, dokážete znížiť odpad celej vašej rodiny na minimum.

Priebeh výzvy

Každý týždeň napr. v nedeľu urobte kontrolné váženie a vo videu ukážte koľko akého odpadu vaša domácnosť vyprodukovala. Zhodnoťte, či ste cieľ splnili a ak nie, čo treba vylepšiť.

Taktiež vo videu nezabudnite zhrnúť správne triedenie odpadu, porovnanie množstva vášho odpadu pred a po výzve, vaše nadobudnuté skúsenosti, čo sa vám podarilo a čo naopak nie a samozrejme, či vidíte prínos pre spoločnosť.

Bonus (max.6b)

Snažte sa informovať svoje okolie o svojej  28-dňovej výzve už počas jej priebehu cez sociálne siete. Nezabudnite použiť hastagy #28dnovavyzva #separujem a #hladasaenergia. Každý člen môže získať max. 2 bonusové body.

Body za Rýchlosť (max.4b)

Ak nám pošlete vaše riešenia 2. úlohy najneskôr do 31. 3. 2O21 do 23:59 získate 4 body navyše! Pozor, aby ste to stihli musíte sa do riešenia pustiť najneskôr na konci februára!
alebo ak nám pošlete vaše riešenia 1. úlohy najneskôr do 30. 4. 2O21 do 23:59 získate 2 body navyše

Hodnotenie

Za riešenie 2. úlohy môžete získať maximálne 40 bodov. 3x10 bodov môžete získať za 3 videá, 6 bodov za splnenie bonusovej úlohy a 4 body za rýchle vyriešenie úlohy.

Vaše riešenie bude hodnotiť odborná komisia. Riešenie bude posúdzované v 3 rovinách:
a) teoretická (naštudovanie a znalosť správneho triedenia odpadu);
b) praktická (dosiahnuté výsledky a vaše odôvodnenie úspechov a neúspechov);
c) prezentačná (pracovanie motivačného dokumentu o vašej ceste za zmenou vo forme videa).

Ako poslať riešenie

Riešenie tejto úlohy vypracujte ako video. Riešenie nám pošlite mailom na sutaz@hladasaenergia.sk. V prípade väčšieho súboru ako 25 MB prosím použite napr. Google Drive, uloz.to, úschovňu, wetransfer alebo podobné cloudové stránky na zdieľanie súborov.