3.úloha:Na stope uhlíkovej stopy

Slovensko odstavuje uhoľné elektrárne a tak výrazne znižuje svoju uhlíkovú stopu v rámci výroby elektrickej energie.

A ako je na tom tvoja uhlíková stopa?

Zadanie (max.3x10b)

Vašou treťou úlohou bude vytvoriť plagát o uhlíkovej stope.  Každý z nás má svoju uhlíkovú stopu, ktorá reprezentuje vlastné emisie CO2 a skleníkových plynov do atmosféry. Túto stopu je možné ľahko vypočítať a použiť ju na usmernenie svojho každodenného správania.

Váš plagát by mal poskytnúť odpovede na nasledovné otázky:
- čo je uhlíková stopa a ako ju možno vypočítať
- aké sú základné oblasti produkcie emisií uhlíka
- vzorový výpočet pre vlastnú uhlíkovú stopu
- odporúčania ako sa dá uhlíková stopa efektívne znížiť
- vzorový výpočet uhlíkovej stopy vašej rodiny


Plagát môžete vyrobiť ručne s vlastnými obrázkami, alebo ho vytvoriť v nejakom grafickom programe v počítači a nechať vytlačiť. Plagát by mal mať veľkosť minimálne A2. Po vytvorení plagátu ho nezabudnite vyvesiť na chodbe vašej školy! :)

Bonus (max.6b)

Ak chceš získať bonusové body, zúčastni sa nášho webinára k tejto úlohe. Viac o webinároch ako aj o ich termínoch nájdeš tu:

Body za Rýchlosť (max.4b)

Ak nám pošlete vaše riešenie 3. úlohy najneskôr do 31. 3. 2O24 do 23:59 získate 4 body navyše
alebo ak nám pošlete vaše riešenia 3. úlohy najneskôr do 30. 4. 2O24 do 23:59 získate 2 body navyše

Hodnotenie

Za riešenie 3. úlohy môžete získať maximálne 40 bodov. 30 bodov môžete získať za váš plagát, 6 bodov za splnenie bonusovej úlohy a 4 body za rýchle vyriešenie úlohy.

Vaše riešenie bude hodnotiť odborná komisia. Riešenie bude posúdzované v 3 rovinách:
a) teoretická (spôsob využitia dostupných informácií a spracovanie do vhodnej podoby);
b) praktická (spôsob výkladu získaných informácií a kreatívnosť plagátu);
c) prezentačná (grafická a umelecká úroveň spracovania plagátu).

Ako poslať riešenie

Riešenie tejto úlohy vypracujte ako ručne alebo elektronicky vytvorený plagát. Ručne vytvorený plagát detailne odfoťte aby bol čitateľný, elektronicky vytvorený plagát prosím pošlite vo formáte PDF. Riešenie nám potom pošlite mailom na sutaz@hladasaenergia.sk. V prípade väčšieho súboru ako 25 MB prosím použite napr. Google Drive, uloz.to, úschovňu, wetransfer alebo podobné cloudové stránky na zdieľanie súborov.