4.úloha: Vis Venti

V staroveku ľudia často popisovali vietor ako mocnú a mystickú silu, ktorá mala nadprirodzené vlastnosti. V mnohých kultúrach bol vietor spájaný s božstvami a duchmi. Napríklad v severskej mytológii bol vietor často považovaný za prejav božskej moci. Boh Odin bol spájaný s búrkami a vetrom, pričom vietor mohol byť znamením jeho prítomnosti alebo vôle.

Dnes vieme popísať vietor ako prúdenie vzduchu v atmosfére spôsobené rozdielmi v tlaku vzduchu. Tieto rozdiely vznikajú v dôsledku nerovnomerného ohrievania povrchu Zeme slnečnými lúčmi. Zjednodušene povedané, vietor sa pohybuje z oblastí s vyšším tlakom do oblastí s nižším tlakom.

Ovládnutie Vis Venta (sily vetra) si vyžaduje pochopenie jeho dynamiky a potenciálu. Snaž sa vyrobiť exponát a využi túto silu, aby si ohúril odbornú porotu :)

Zadanie (max.3x10b)

Vymyslite exponát/vynález, ktorý bude vytvárať alebo využívať "silu vetra".

Ako postupovať:

- Využite iba také materiály a pomôcky, ktoré vám poskytli a odsúhlasili organizátori.
- rešpektujte stanovený čas na vypracovanie exponátu
- Rozhodnite sa či váš exponát bude prúdenie vzduchu vytvárať, alebo iba využívať (trúfne si niekto aj na ich kombináciu?)
- Váš exponát by mal teda vytvárať prúdenie vzduchu (napr. mechanizmus na roztočenie veternej turbíny), lebo využívať prúdenie vzduchu na vykonávanie nejakej práce (napr. pohyb autíčka)
- za funkčný exponát sa udeľuje viac bodov :)
- nebojte, máme pre vás typy a inšpirácie
Prajeme veľa trpezlivosti a úspechov! 

TIPY AKO NA TO

TIP 1: Príkladom na generátor prúdenia vzduchu je napríklad gumičkový pohon spolu s veternou turbínkou
Typ 2: Generátor prúdenia vzduchu je napríklad aj samotný balón. Jeho sila môže byť využitá na rozpohybovanie niečoho s kolesami...
Typ 3: balloon hovercraft
Typ 4: čo na to AI, google, youtube?

OTÁZKY K ÚLOHE?

Ak ti nie je niečo jasné zo zadania a máš otázky, neváhaj sa nás priamo spýtať!

Hodnotenie

Za riešenie 2. finálovej úlohy môžete získať maximálne 30 bodov. 3x 10 bodov sa udelujú za jednotlivé oblasti (technické vypracovanie, kreativita a funkčnosť modelu)

Kedy treba odovzdať riešenie?

Riešenie tejto úlohy vypracujte ako funkčný model/exponát a odovzdajte ho odbornej porote najneskôr vo štvrtok o 11:00,  prípadne v upravenom čase, ktorí vám povedia porotcovia.