1.úloha: Niečo sa končí...

Jedna z našich elektrární vyrába elektrickú energiu už od roku 1953. Tento rok teda oslavuje úctyhodných 70 rokov prevádzky. Spaľovaním hnedého uhlia vyrába elektrinu, zabezpečuje aj dodávku horúcej vody na vykurovanie Prievidze, Novák, Zemianskych Kostoľan a aj pre ďalšie dôležité priemyselné podniky v okolí.

Keďže ťažba hnedého uhlia v tejto lokalite končí, končí aj samotný príbeh elektrárne Nováky.

Tento príbeh ale nemusí byť smutný. Môže predstavovať nový začiatok a nové zelené príležitosti pre celý región hornej Nitry...

Pripravte na túto tému prezentáciu a vlastnú ilustráciu :) Viac informácií hľadajte v zadaní 1. úlohy!