3.úloha:Na stope uhlíkovej stopy

Slovensko odstavuje uhoľné elektrárne a tak výrazne znižuje svoju uhlíkovú stopu v rámci výroby elektrickej energie.

Vašou treťou úlohou bude vytvoriť plagát o uhlíkovej stope. Každý z nás má svoju uhlíkovú stopu, ktorá reprezentuje vlastné emisie CO2 a skleníkových plynov do atmosféry. Túto stopu je možné ľahko vypočítať a použiť ju na usmernenie svojho každodenného správania.

A ako je na tom tvoja uhlíková stopa?  Viac informácií hľadajte v zadaní 3. úlohy!